Info & Contact

Voorwaarden

Koopovereenkomsten kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden. De levertermijn is wettelijk vastgesteld op maximaal 30 dagen. Voor de producten/tickets die verkocht worden in deze webshop geldt geen bedenktijd voor de afnemer. Transactiekosten worden in geen geval gerestitueerd. Op de verkoop en uitgifte van tickets zijn de algemene voorwaarden van het betreffende evenement/product van toepassing. U wordt automatisch opgegeven voor nieuwsbrieven over de evenementen. Tickets zijn eigendom van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina. Het is verboden tickets voor commerciele doeleinden door te verkopen, de inhoud ervan te wijzigen of ze te vermenigvuldigen. Ticketthing is slechts een platform waar klanten overeenkomsten met Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina kunnen sluiten. Ticketthing en Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden. Voor klachten of vragen kunt u tijdens kantooruren terecht op onderstaand adres.

Contact Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina

Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina
030-231-2962
quaestor1@usr.nl

Contact Ticketthing

Sint Nicolaaslaan 64
3984 JC, Odijk
06 831 706 79
info@ticketthing.nl